POVEZUJUĆI

KRUGOVI

2021

- radionica - 

Povezujući krugovi

Ljudska vrsta je vrsta kreatora priča i pripovjedača. Od prapovijesti, ljudsko znanje se prenosilo usmenim putem. Pripovijedanje utisnuto u našu DNK i nastavlja se i danas, stvarajući kontekst kako doživljavamo sebe, našu obitelj, posao i društvene odnose. Pripovijedanje je najstariji oblik ljudske komunikacije. Kao drevna aktivnost pronalazi svoje korijene u vrlo starim kulturnim tradicijama.

 

Priče su ključne za razvoj našeg identiteta i načina na koji se razlikujemo od drugih. Živimo svoje živote kroz stvaranje i razmjenu priča. Priča je sredstvo kojim organiziramo i komuniciramo značenje događaja i iskustava. Snažne priče imaju moć promijeniti način na koji ljudi razmišljaju. 

 

Savjetovanje kroz pripovijedanje je i drevna aktivnost i konceptualni model u nastajanju. Međutim, usmena narativna terapija rijetko se primjenjuje. Tradicionalne narodne priče i bajke bave se konceptima koji se sada znanstveno istražuju, kao što su otpornost, samoostvarenje, osobni rast i smisao života.

Polaznike ćemo uvesti u svijet bajki i priča (narodne tradicije) i kulturu govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja) te važnosti bajki i priča u psihosocijalnoj podršci ranjivim skupinama (slike, imaginacija, riječ i govor) te transfer prema umjetničkom izražavanju u savjetodavnom i terapijskom kontekstu.

Na radionicu upoznati ćemo se sa pričama i metaforama boginje Mokoš - mati vlažna zemlja i žarko sunce, žensko božanstvo koje je oličenje majke prirode i njezine plodnosti. Kasnije u svom samostalnom radu, polaznici će sami birati metofore iz priča i mitova koje će koristiti specifično u radu sa svojim grupama i/ili individualnim primateljima psihosocijalne podrške.

Polaznici radionice su osobe u pomagačkim strukama u institucijama i nevladinim organizacijama - socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, psihoterapeuti, zdravstveni djelatnici te aktivisti/ce, volonteri/volonterke koji pomažu obiteljima, starijim osobama, mladima, osobama sa invaliditetom i žrtvama nasilja.

mokosino tkanje.jpg
mokosino tkanje logo.png

Radionica se održala 22. 1. 2021. (Petak ) od 14h do 18h on-line na platformi Zoom.

Sudjelovanje na radionici je besplatno za sudionike/ce jer projekt Povezujući krugovi financira Grad Zagreb,Gradski ureda za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom.

Zainteresirane polaznike molimo da se prijave putem google obrasca OVDJE. Nakon prijave dobiti ćete na email adresu upute za sudjelovanje i link na platformu Zoom.

Kada su nekada u davnini žene pitali da li je išla kod Mokoš, to bi značilo da li je išla kod bunara da ostavi malo vune kao dar za Mokoš. To je ujedno značilo, da sumnjanju da je vještica. Ići kod Mokoš može biti opasna pustolovina.

 

Do bunara da susretnemo Mokoš vodi nas Martina Stažnik, psihoterapeutkinja pod supervizijom koja ima sposobnost uvesti nas nježno, snažno i neumoljivo u vlastitu dubinu, u vode i šume koje nas čekaju, i bez čije tame ne možemo pronaći svoje svjetlo.

grad-zagreb.png

Pojekt „Povezujući krugovi“  se održava uz financijsku potporu Grada Zagreba,

Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom.