top of page

Tisa

UDRUGA ZA ODRŽIVO UČENJE

PROSTORI UČENJA

Misija udruge Tise je promicati, razvijati i unaprjeđivati cjeloživotno učenje. Vizija  Tise su otvoreni prostori učenja.

 

Ciljevi:

Poticati stvaranje društva u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala te ravnopravno sudjeluju u svim aspektima društvenog, političkog, kulturnog i ekonomskog života.

Poticati razvoj pedagoških načela obrazovanja: interdisciplinarnost i cjelovitost,  orijentiranost na vrijednosti, poticanje kritičkog razmišljanja,  orijentiranost na rješavanje problema,  metodička raznolikost,  otvorenost za sudjelovanje i lokalna relevantnost.

 

Promicati vrijednosti principa obrazovanja za održivost u područjima obrazovanja i učenja, razvoja društva i gospodarstva:  uvažavanje drugih (sadašnjih i budućih generacija),  uvažavanje različitosti, obzir prema prirodnim resursima našega planeta,  razumijevanje, smisao za pravednost, odgovornost, spremnost na dijalog, istraživački duh i odgovorno djelovanje.

Uvođenje principa, vrijednosti i prakse održivog razvoja u sve aspekte obrazovanja i učenja (cjeloživotno učenje, učenje kroz akciju i participativne metode, suradnja i partnerstvo, poticanje kritičkog mišljenja, definiranja problema i pronalaženje i primjena rješenja, razvoj pojedinca (njegov sretan i svrhovit život), razvoj društva (smanjenje razlika i nejednakosti) i razvoj gospodarstva (postizanje ravnoteže na tržištu rada).

Prostori učenja
KONTAKT

Tisa

 

Udruga za održivo učenje 

Association for Sustainable Learning

Adresa: Ilica 73/2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: tisaudruga@gmail.com

Thanks! Message sent.

Kontakt
bottom of page